Arbetstid

Spara favorit 5 sep september 2019

Det finns två lokala kollektivavtal som reglerar arbetstiden för Mittuniversitetets medarbetare. Det ena gäller lärare och det andra T/A-personal.

Servicecenter i Östersund

Arbetstid för TA-personal

Här kan du läsa vilka regler som gäller för arbetstid, flextid och restid för teknisk och administrativ personal vid Mittuniversitetet. För vissa personalgrupper upprättas särskilda arbetstidsavtal som skiljer sig från dessa regler.

Studenter och lärare, Campus Östersund

Arbetstid för lärare

Enligt arbetstidsavtalet för lärare ska alla arbetsuppgifter rymmas inom ramen för den totala årsarbetstiden.