Lika villkorsdag 2017

Spara favorit 20 jan januari 2017
Internationalisering 05

Anställda och studenter inbjuds till Mittuniversitets Lika villkorsdag 2017 torsdag 18 maj 13-16 på Campus Sundsvall. Rubriken är "Mitt universitet – goda arbetsvillkor på LIKA VILLKOR"

Temat för dagen är arbetsvillkor och arbetsmiljö. Hur kan ökad medvetenhet och kunskap kring lika villkorsrelaterade frågor bli en kraft som bidrar till att skapa bättre arbetsvillkor och förutsättningar för medarbetare och studenter på Mittuniversitetet?

Jesper Fundberg, lektor i idrottsvetenskap på Malmö högskola, kommer att leda och inspirera oss under eftermiddagen. Jesper har lång erfarenhet av utvecklingsarbete rörande jämställdhet, maskulinitet, mångfald och makt inom högskolan, idrottsrörelsen samt privat och offentlig verksamhet. Han har under ett antal år även medverkat i Mittuniversitetets ledarutvecklingsprogram.

Notera dag och tidpunkt i din kalender. Mer info kommer.

Varmt välkomna!

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu