Ledarutveckling med fokus på genus, mångfald och makt 2017

Spara favorit 12 okt oktober 2016

Mittuniversitetet fortsätter arbetet för en ökad medvetenhet kring genus, lika villkor samt normer och värderingar och dess betydelse för att långsiktigt bygga en kultur som utvecklar såväl individer som Mittuniversitetet som helhet

 Därför inbjuder vi till en ny omgång av vårt ledarutvecklingsprogram som tar en bred ansats kring genus, mångfald och makt samt med en stark betoning på verksamhetsutvecklings-perspektivet.

Utbildningen ska öka deltagarnas kunskap kring hur mångfald, makt och genus kan påverka verksamheten såväl positivt som negativt samt ges verktyg som går att använda praktiskt i det egna utvecklingsarbetet.

Programmet är en del av Mittuniversitetets ledarutbildningar och vänder sig till samtliga chefer och forskningsledare.

Det omfattar totalt 6 kursdagar med start den 15 februari 2017 och avslutning i oktober 2017.

Kursen leds av Eva Amundsdotter, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, med inriktning på organisation och ledarskap och med en gedigen erfarenhet som organisationskonsult och Jesper Fundberg, lektor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola, som både forskat och arbetat som konsult inom området jämställdhet och mångfald i arbetsliv och fritid.

I rutan för "Mer information" finns inbjudan från rektor samt programbeskrivning.

Man anmäler sitt deltagande till Niklas Bergman, niklas.bergman@miun.se senast 1 december. Dit går det även bra att vända sig med eventuella frågor kring programmet