Företagshälsovård

Spara favorit 13 jun juni 2019

Mittuniversitetet har två leverantörer för företagshälsovård:

  • Previa för medarbetare i Östersund och Örnsköldsvik
  • Feelgood för medarbetare i Sundsvall

Det nuvarande ramavtalet för företagshälsovård i staten är tydligt inriktat på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Vårt arbete med att förbättra arbetsmiljön inriktas på flera olika saker: främja hälsa och arbetsglädje, förebygga sjukdom och skador och underlätta rehabilitering av den som blivit sjuk. Våra avtal innebär att kunden betalar vid varje tillfälle som kunden nyttjar företagshälsovården. 

För att garantera att våra anställda får likvärdig behandling oavsett anställningsort så har vi tillsammans med våra nya leverantörer kommit överens om följande rutiner när det gäller den enskildes kontakt med företagshälsovården;

  1. Den anställde ringer till sin företagshälsovård och får telefonrådgivning. Frågan kan då vara om den anställdes besvär hellre bör behandlas på en vårdcentral än hos företagshälsovården.
  2. Om man kommer fram till att ett besök hos någon på företagshälsovården är att föredra ska rekvisition fyllas i av närmaste chef.  
  3. Avbokning av besök ska ske senast 24 timmar före avtalad tid

 

Kontaktuppgifter

Företagshälsovård Sundsvall

Feelgood för medarbetare i Sundsvall.

Företagshälsovård Östersund

Previa för medarbetare i Östersund och Örnsköldsvik.