Vidta åtgärder och ta fram handlingsplan

Spara favorit

Handlingsplaner för arbetsmiljön upprättas efter riskanalyser och skyddsronder i de fall en åtgärd inte kan göras omedelbart. En handlingsplan ska också upprättas efter ett tillbud eller ett olycksfall för att förhindra liknande fall i framtiden. Som metodstöd och dokumentation använder Mittuniversitetet IA-systemet.