Riskbedömningar

Spara favorit

Riskbedömning ska göras vid förändringar i verksamheten och utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Metodstöd för arbetet finns i Mittuniversitetets IA-system, där allt också dokumenteras.