Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Spara favorit

Fördelningen av ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna ska läggas ut så nära verksamheten som möjligt. Fördelningen följer linjestrukturen på Mittuniversitetet med rektor som ytterst ansvarig för arbetsmiljöarbetet. Som chef på Mittuniversitetet är man arbetsgivarens representant på arbetsplatsen. Befogenheter och ansvar som våra chefer har framgår av fördelningsdokumentet.