Vart vänder jag mig

Spara favorit 18 okt oktober 2019

Om man som anställd blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling eller blir vittne till att annan anställd eller student utsätts för detta bör man i första hand kontakta närmaste chef, lika villkorshandläggaren eller lika villkorsombuden.

Anmälan

Anmälan av kränkande särbehandling eller diskriminering ska göras skriftligt eller via mejl till chefsjuristen eller lika villkorshandläggaren. Det är också möjligt att vända sig direkt till myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) om det handlar om en diskriminering.

Råd och Stöd

Följande funktioner kan ge råd och stöd till medarbetare i en utsatt situation :

  • HR-specialist
  • Jurist
  • Fackliga representanter
  • Skyddsombud
  • Företagshälsovården
  • Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer om kränkande särbehandling.

Kontakt lika villkor

Kontakt

Lika villkorshandläggare
Jenny Gärdlund

Lika villkorsombud:

Förvaltning/kanslier
Preschilla Helin Johansson

Fakulteten för humanvetenskap
Ulrika Lif

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Lasse Reinikainen