E-utbildning för studenter och högskoleanställda

Spara favorit

DO har arbetat fram denna e-utbildning, som är tänkt att fungera som ett stöd i universitets och högskolors utveckling av arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter. Den fokuserar frågor om diskriminering, normer, bemötande, normkritik och aktiva åtgärder. Utbildningen innefattar såväl gruppövningar som individuella studieuppgifter.

Läs mer om e-utbildningen