Från härskarteknik till bekräftarteknik

Spara favorit

Studiematerial framtaget av Chalmers som handlar om härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker. Det innefattar bland annat ett antal korta filmer, som gestaltar olika härskartekniker samt ett fråge- och diskussionsmaterial för uppföljning. Filmerna tar upp situationer där härskartekniker kan förekomma – till exempel i en forskagrupp eller vid möten mellan akademiskt anställda och administrativ personal.

Läs studiematerialet
Användar-ID: MIUN
Lösen: beritas

Kontakta gärna ditt lika villkorsombud eller lika villkorshandläggaren för diskussion om hur ni kan använda materialet.