IA systemet

Spara favorit 8 okt oktober 2019

IA används vid händelserapporteringar som arbetsskada, tillbud och olyckor samt vid riskhantering, skyddsronder, analys och handlingsplaner.

Vad är IA-systemet?

IA-systemet är ett webbaserat incidentrapporteringssystem som ger stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet. IA används vid händelserapporteringar som arbetsskada, tillbud och olyckor samt vid riskhantering, skyddsronder, analys och handlingsplaner. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att alltid rapportera, dokumentera, åtgärda och följa upp risker, tillbud och olyckor. Genom att använda IA kan vi få en mer kvalitetssäkrad hantering av våra rapporteringar och åtgärder.

IA är framtaget av AFA försäkring och utvecklas löpande i samverkan med IA-systemets användare. 

Hur gör jag för att använda IA?

Du kan göra din händelserapportering via en app i telefonen eller via webben. Nedan finns länkar till rapporteringskontot både för medarbetare och studenter samt manual och filmer för hur du rapporterar och använder IA.

Händelsehantering i IA-systemet - film (rekomenderas till medarbetare, studenter men även övriga användare som chefer och skyddsombud)

Utbildningsfilm IA-systemet  (rekomenderas till chefer, skyddsombud, händelseansvariga och åtgärdsutförare)

Inloggning IA för chefer och skyddsombud

Länk till IA-systemet rapporteringskonto på webben för medarbetare

Länk till IA-systemet rapporteringskonto på webben för studenter

Rapportera via app i din telefon

Manual för att använda appen och rapportera via telefon Lyssna(beskriver hur du tankar ner och aktiverar IA-appen i din telefon)

Inloggningsuppgifter till IA-appen för medarbetare 
Användarnamn: miunapp_med
Lösenord: Miun2019IA

Inloggningsuppgifter till IA-appen för studenter 
Användarnamn: miunapp_stud
Lösenord: Miun2019