Företagshälsovård

Spara favorit 12 nov november 2019
  • Previa för medarbetare i Östersund
  • Feelgood för medarbetare i Sundsvall

Det nuvarande ramavtalet för företagshälsovård i staten är tydligt inriktat på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Vårt arbete med att förbättra arbetsmiljön inriktas på flera olika saker: främja hälsa och arbetsglädje, förebygga sjukdom och skador och underlätta rehabilitering av den som blivit sjuk. Våra avtal innebär att kunden betalar vid varje tillfälle som kunden nyttjar företagshälsovården. 

För att garantera att våra anställda får likvärdig behandling oavsett anställningsort så har vi tillsammans med våra nya leverantörer kommit överens om följande rutiner när det gäller den enskildes kontakt med företagshälsovården;

  1. Den anställde ringer till sin företagshälsovård och får telefonrådgivning. Frågan kan då vara om den anställdes besvär hellre bör behandlas på en vårdcentral än hos företagshälsovården.
  2. Om man kommer fram till att ett besök hos någon på företagshälsovården är att föredra ska rekvisition fyllas i av närmaste chef.  
  3. Avbokning av besök ska ske senast 24 timmar före avtalad tid

 

Företagshälsovård Sundsvall

Feelgood Sundsvall
www.feelgood.se

Bankgatan 15
852 31 Sundsvall
Telefon: 060-64 45 00
Öppettider: mån-fre 08.00-17.00
bankgatan@feelgood.se 

Kontaktperson för Mittuniversitetet: Marie Larsson

 

Företagshälsovård Östersund

Previa Östersund
www.previa.se

Kyrkgatan 43
831 34 Östersund

Previas kundservice hanterar frågor som rör Previas tjänster som rådgivning eller bokning, avboknig och ombokning av besök.
Kundservice är öppet mellan klockan: 08.00-17.00
För bokning och kontakt mejla: ostersund@previa.se

Kontaktperson för Mittuniversitetet: Jenny Gärdlund