Skatter och avgifter

Spara favorit 2 apr april 2019

Enligt huvudregeln är alla ersättningar som en arbetsgivare betalar ut till sina anställda skattepliktiga. Några få undantag finns som t ex vissa förmåner och reseersättningar.

När du börjar din anställning lämna skattsedel och eventuellt jämkningsbeslut till din lönespecialist. För alla som är anställda i november hämtar vi vid nästa årsskifte skatteuppgift från skattemyndigheten.

Skolungdom och studerande kan tjäna upp till ett visst belopp per år utan att betala skatt. Beloppet varierar från år till.

För utländska medborgare finns speciella skatteregler.