Uppdragstillägg

Spara favorit 27 okt oktober 2017

Ett uppdragstillägg är ett tillfälligt lönepåslag för det extra ansvar som arbetsuppgiften medför. Uppdragstillägget betalas tillsammans med lönen, som ett särskilt tillägg, för den tid som uppdraget avser och beskattas på samma sätt som lön.

Uppdragstillägget är ett tillfälligt lönepåslag för det extra ansvar som arbetsuppgiften medför. Uppdragstillägg utbetalas tillsammans med lönen, som ett särskilt tillägg, för den tid som uppdraget avser och beskattas på samma sätt som lön