Medlemsavgifter

Spara favorit 30 okt oktober 2017

Om arbetsgivaren betalar den anställdes medlemsavgift i en förening räknas det som en skatte- och avgiftspliktig förmån. Det gäller även om medlemskapet är helt kopplat till den anställdes tjänst.

Skatteverket har skärpt sina riktlinjer för beskattning av medlemsavgifter. Däremot är serviceavgiften inte skatte- och avgiftspliktig om den är av väsentlig betydelse för tjänsten som föreningen tillhandahåller och om den hålls åtskild från medlemsavgiften, det vill säga om den faktureras särskilt.