Kostförmån

Spara favorit 8 mar mars 2018

Fri kost är en skattepliktig förmån för anställda och den uppkommer så snart en anställd har ätit av en måltid. Som arbetsgivare ska Mittuniversitetet göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid tjänsteresa eller konferens.

I likhet med andra förmåner är kostförmån skatte- och avgiftspliktig oavsett om det är Mittuniversitetet som arbetsgivare eller någon annan som ger ut förmånen, så länge förmånen har sin grund i anställningen. Fri kost är skatte- och avgiftspliktig även om en anställd får den utomlands. Med kost avses allt som kan ätas och drickas. Med måltid avses i första hand frukost, lunch eller middag.

Kostförmån vid interna kurser

Fri kost vid intern representation, till exempel informationsmöten för personal och interna kurser, är skatte- och avgiftsfri under förutsättning att sammankomsterna kan bedömas som intern representation. För att reglerna om skattefri kost ska gälla krävs att det är fråga om sammankomster som är tillfälliga och kortvariga med gemensamma måltidsarrangemang (exv avdelningsdagar).

Frukost är alltid utan kostförmån vid inrikes resor eftersom det ingår i hotellpriset och ej kan väljas bort, men det ska kryssas i under måltidsfliken när reseräkning skapas i egenrapporteringen (Primula). Även vid utrikes resa är frukost en kostförmån om den ingår i hotellpriset.