Reseersättning för ledamöter i styrelser och nämnder

Spara favorit 2 nov november 2016

Om ersättning för resa till och från sammanträde på Mittuniversitetet.

Ersättning för resa till och från sammanträde ersätts enligt gällande avtal för Mittuniversitetet. Detta innebär full bilersättning om egen bil använts (skattefri del + lönetillägg).

Reser man med annat färdmedel, t. ex. tåg, buss eller hyrbil ersätts rådsledamoten för utlägget genom att originalkvittot uppvisas.  

Reseräkning
För att få ersättning för resekostnader skall blanketten ”Reseräkning – Inrikes” fyllas i. På blanketten anges namnuppgifter, datum och ändamål.  

Bilersättning
Den som kört egen bil fyller i antal kilometer samt sätter kryss i båda rutorna för skattefritt och lönetillägg. Dessutom skall färdvägen anges.

Direkt utlägg
Den som har betalat t. ex. en bussbiljett eller tågbiljett anger detta i rutan för direkta utlägg samt bifogar kvitton i original.