Försäkringar

Spara favorit 2 apr april 2019

Som anställd vid Mittuniversitetet omfattas du av ett antal försäkringar.

Tjänstegrupplivförsäkring

Som anställd under minst 8 timmar i veckan är du automatiskt ansluten till en tjänstegrupplivförsäkring som innebär att din familj kan få pengar om du avlider. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen gäller så länge som du är statligt anställd. 

Tjänstereseförsäkring

Som anställd eller uppdragstagare vid Mittuniversitetet omfattas du av statens tjänstereseförsäkring vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor. Om du reser till ett land inom EU eller till ett konventionsland bör du ta med dig ett intyg från Försäkringskassan som gör att du får sjukvård utan annan kostnad än en eventuell patientavgift.

Om du reser till ett icke-konventionsland kan du kontakta ekonomiavdelningen för att beställa ett Business Travel Insurance Certificate.

På Kammarkollegiets webbplats hittar du dokument och blanketter som rör tjänstereseförsäkringen.

Arbetsskadeförsäkring

Som anställd omfattas du av AFA:s arbetsskadeförsäkring. Försäkringen ger ersättning om du:

  • råkar ut för ett olycksfall på arbetet
  • råkar ut för ett olycksfall under färden till eller från arbetet
  • drabbas av en arbetssjukdom
  • drabbas av smittsam sjukdom

Försäkringen ersätter bland annat:

  • inkomstförlust  (gäller inte vid olycksfall på väg till eller från arbetet)
  • kostnader
  • sveda och värk
  • bestående besvär
  • ärr
  • tandskador