Trygghetsavtalet

Spara favorit 2 apr april 2019

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller inte väljer att följa med vid en omlokalisering omfattas du av Trygghetsavtalet.

Trygghetsavtalet är ett kollektivavtal om trygghetsfrågor som gäller alla statsanställda. Förmånerna enligt Trygghetsavtalet kan kort och översiktligt sammanfattas enligt följande:

  • Stöd i arbetssökande. Det innebär bland annat professionell rådgivning för att ge dig bättre möjligheter på arbetsmarknaden och kan till exempel handla om råd vid uppstart av eget företag eller för att fortutbilda dig. Omfattningen och inriktningen på stödet är avhängigt omständigheterna i det enskilda fallet.
  • Utfyllnad på lön om du går till ett lägre betalt arbete i en ny anställning. 100 % de första två åren och 50 % av mellanskillnaden nästkommande två åren.
  • Utfyllnad på a-kassa motsvarande 80 % av den gamla lönen (av betydelse främst för dig som ligger över brytpunkten för a-kassa).
  • Rätt till företagshälsovård ett år efter det att anställningen upphört.

Ett ”efterskydd” på sju år innebär att du inte ”trillar ur systemet” förrän det har gått sju år från det att den statliga anställningen upphörde.