Sjukvårdsförmåner

Spara favorit

En anställd har enligt lokalt avtal rätt till full ersättning för läkarvård för varje behandlingstillfälle. För att få ersättning skall kopia på ifyllt högkostnadskort skickas in tillsammans med originalkvitton.

Sjukvård och läkemedel