Resepolicy

Spara favorit

Mittuniversitetets resepolicy med tillhörande reserutiner gäller fr o m 2001-03-26 och tillsvidare. 

För att följa universitetets resepolicy krävs att var och en:

  • planerar och samordnar resor så att rabatter och kombinationsfördelar utnyttjas
  • anpassar färdsätt och boende till uppdragets art och behov
  • utnyttjar universitetets avtal
  • reser med minsta möjliga miljöbelastning

Regelverk för tjänsteresor