Mertid

Spara favorit

Mertid är den extra tid som en deltidsanställd fullgör upp till hel tjänstgöring. Mertid kompenseras antingen med ledig tid eller lön. Ledigheten ska omfatta lika lång tid som mertiden. Lön för mertid utgår som kontant ersättning med 1/142 av hel månadslön.

Mertid