Lönetillägg

Spara favorit

Det finns fasta och rörliga lönetillägg. Ex på fasta tillägg är uppdragstillägg som exempelvis studierektorsarvode. Ex på rörliga tillägg är mertidstillägg.

Uppdragstillägg