Föräldraledighet

Spara favorit

Enligt föräldraledighetslagen har en arbetstagare rätt till hel föräldraledighet till dess barnet är ett och ett halvt år. Föräldern har även rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess att barnet har fyllt åtta år eller till dess att barnet har avslutat första skolåret men som statligt anställd kan du dessutom ansöka om att arbeta deltid tom utgången av det skolår då ditt barn fyller 12 år.

Mer om föräldraledighet