Arbetstider för lärare

Spara favorit

En heltidsanställd lärare har en årsarbetstid på:

  • 1700 timmar med 35 semesterdagar
  • 1732 timmar med 31 semesterdagar
  • 1756 timmar med 28 semesterdagar


I dessa timmar ingår alla förekommande arbetsuppgifter, exempelvis:

  • Utbildning (undervisning, förberedelse- och efterarbete)
  • Forskning
  • Administrativt arbete

Arbetstider och avtal