Arbetstider för TA-personal

Spara favorit

Ordinarie arbetstid
För heltidsarbetande arbetstagare är den genomsnittliga ordinarie veckoarbetstiden 40 timmar jämt fördelade per helgfri arbetsvecka. Den fasta arbetstiden är 8.00 -12.00 och 12.30 – 16.30 dvs arbetstiden för heltidsanställning är 8 timmar per dag. Lunchrast ingår inte i arbetstiden.

Arbetstid/flextid för TA-personal