Anställningsform

Spara favorit

För flertalet arbetsuppgifter är den huvudsakliga anställningsformen tillsvidareanställning. Tidsbegränsade anställningar får dock ingås enligt i lag, förordningar och avtal särskilt angivna fall. Det gäller i huvudsak sådana anställningar som till sin natur är tidsbegränsade, till exempel att ersätta en person som är tillfälligt ledig från sin anställning.

De regleringsformer som gäller för anställning vid Mittuniversitetet finns i lagen om anställningsskydd (LAS), anställningsförordningen (AF), högskolelagen (HL) och högskoleförordningen (HF).