Hur fungerar matchningen av uppdrag mellan Retendo och Atlas/Stina/Ladok?

Spara favorit

Svar: För att uppdaterad information från Atlas/Stina/Ladok ska kunna matchas mot rätt uppdrag i Retendo används följande matchningsfält:

  • delmoment (envänds endast av HSV)
  • kurskod
  • studieort
  • tid
  • takt
  • form
  • termin

Om något av värdena i fälten ovan avviker mellan Retendo och Atlas/Stina/Ladok skapas det en dubblett av uppdraget i Retendos integrationsportfölj.