FAQ med tips och trix

Spara favorit 28 sep september 2016

FAQ

Hur inaktiverar jag personal som slutat?

Svar: När personal avslutat sin anställning och man önskar inaktivera denne så fyller man i ett t.o.m. datum och avslutad datum under Register - Personal - Anställda. Redigera fälten Avslutad under fliken Anställningsdata och fältet tom datum under Tjänst. Glöm inte att spara!

Går det att lägga upp ny personal manuellt i Retendo?

Svar: Det går att lägga upp personal manuellt i Retendo. Se instruktionsfilmen som leverantören tillhandahåller. 

Går det att ändra kurskod på befintligt uppdrag?

Svar: Det går att ändra befintlig kurskod i de fall där uppdragen fått ny kurskod, därmed kan man behålla den planering som är gjord. Viktigt är att hela kodsträngen måste vara korrekt så att uppdateringar hittar rätt!

Sker en omräkning av bemanningsbar tid automatiskt vid sjukfrånvaro, vabb och föräldraledighet?

Svar: Bemanningsbar tid räknas om automatiskt när planerad frånvaro ändras. OBS planerad frånvaro ej utfall frånvaro!

Tips och trix

Instruktionsfilmer

När du loggat in i Retendo så hittar du i det högra hörnet en knapp med ett ?. klicka på den så får du upp en lista med med olika instruktionsfilmer som leverantören tillhandahåller.  

0
5