Checklista

Spara favorit 23 aug augusti 2017

Att analysera text och bild är ett sätt att avtäcka underliggande budskap i det du skriver eller fotograferar. Analysen kan du göra enkelt genom att ställa vissa frågor kring din text eller bild. Olika frågor kan vara relevanta vid olika tillfällen. Ta gärna också hjälp av en kollega – fler ögon ser mer.

 • Vem är min tänkta läsare? Varför?

 • Klumpar jag ihop olika grupper?

 • Gör jag omotiverade generaliseringar?

 • Hur använder jag ord som beskriver (adjektiv)? Anpassar jag de slentrianmässigt efter vem jag beskriver med tanke på kön, ålder, etnicitet etc?

 • Hur anger jag personers namn? Bara förnamn? Eller både förnamn och efternamn? Gör jag alltid likadant oavsett vem som beskrivs?

 • Tar jag för givet att läsaren har vissa förkunskaper för att kunna förstå texten?

 • Är texten tillgänglig för alla i min målgrupp (med tanke på kön, ålder, etnicitet etc)?

 • Är informationen relevant för det jag ska berätta och för de som läser?

 • Kan alla i målgruppen identifiera sig med det jag förmedlar i texten? Det vill säga, antyder jag något mellan raderna som avspeglar mina egna ”fördomar” och alltså inte är objektiva eller normmedvetna? Är det isåfall tydligt att det är jag som person som är avsändare?

 • Vem är avsändaren av texten och vem får uttala sig?

 • Hur definierar jag inför mig själv begreppet mångfald?

 • Fundera över prefixet ”kvinnlig” – är det verkligen nödvändigt att beskriva till exempel en företagsledare som ”kvinnlig”?

 • Ställer du olika typer av frågor till män respektive kvinnor?