Typsnitt

Spara favorit 13 dec december 2016

De typsnitt som används i såväl intern som extern kommunikation är en del av det visuella intryck av Mittuniversitetet som vi förmedlar till omvärlden.

För att stärka vår grafiska profil och öka igenkänningen har vi valt typsnitt som är tydliga och har hög läsbarhet.

Palatino Linotype och Arial

För material som produceras internt inom organisationen, till exempel brev, skrivelser, inbjudningar etc. ska typsnitten Palatino Linotype och Arial användas. Detta är typsnitt som finns som standard i både Mac- och PC-miljö. Palatino Linotype används företrädesvis för längre textmassor och Arial kan användas till kortare faktatexter, rubriker och tabeller. Arial bör också användas som standard för e-postmeddelanden.

Extern produktion: Gill Sans

För trycksaker, annonser och annat material som produceras av externa leverantörer ska typsnittet Gill Sans Std användas. Rubriker sätts med Gill Sans Std Regular eller Gill Sans Std Bold. Hög läsbarhet och tydlighet ska alltid eftersträvas. Därför bör längre textstycken sättas med Palatino Linotype.

Webb: Gill Sans

På webben används typsnittet Gill Sans.