Annonser och trycksaker

Spara favorit 13 dec december 2016

Ta kontakt med kommunikationsavdelningen om du har frågor eller vill diskutera beställningsunderlag till annonser och trycksaker. Kom också ihåg att all studentrekrytering ska samordnas av kommunikationsavdelningen.

För enkla informationsblad, utbildningsbroschyrer, forskningsbroschyrer samt olika typer av annonser finns fastställda layoutmallar som ska användas.

Kontakta vår interna resurs inhouseproduktion för hjälp.