Förtryckt kontors- och korrespondenstryck

Spara favorit 5 mar mars 2019

Förtryckta brevpapper, kuvert och övrigt accidensmaterial kommer att fasas ut under det kommande året. Nytt förtryckt material produceras i samband med att verksamheten i Härnösand omlokaliseras till Campus Sundsvall 2016. Nuvarande accidensmaterial upphör att gälla i samband med detta. 

Brevpapper


Brevpapperet består av en första- och en andrasida. På förstasidan finns besöks- och postadresser till alla campusorter, det gemensamma växel- och faxnumret samt en allmän e-post och webbadress förtryckt. Andrasidan används då ett brev är längre än en sida. 

Korrespondenskort

Korrespondenskorten har precis som brevpappret alla campusorters adresser samt det gemensamma telefonnumret förtryckt. För att underlätta för mottagaren finns dessutom en liten ruta förtryckt framför varje campusort. Här kryssar du som avsändare i vilken ort du finns på. 

Korrespondenskort liksom kuvert och brevpapper finns att beställa på respektive campus vaktmästeri.

Nya Word-mallar

Mittuniversitetets nya Word-mallar kommer att tillgängliggöras direkt i Office-paketet under senare delen av 2015. Mer information om detta kommer att presenteras på miun.se/medarbetarinformation när mallarna är implementerade av it-avdelningen.

Nedladdningsbara brevdokument

Det finns redan nu filer att ladda ner för den som vill börja använda de nya brevdokumenten framtagna under våren 2015. Filerna fungerar även för de som inte har en dator ansluten till Mittuniversitetets nätverk.

Brev PCLyssna
Letter PCLyssna
Brev MacLyssna
Letter MacLyssna