När skall det vara klart?

Spara favorit

Under januari och februari kommer vi att göra om designen. Exempel görs i vårt protypverkyg och där är bara vissa delar klickningsbara.

Under resten av våren kommer vi att bygga upp den nya designen i vår testmiljö , wwwtest.miun.se. som du kan testa eftersom vi bygger.

I juni komer vi att släppa en beta-version den nya designen; beta.miun.se respektive mpbeta.miun.se där kan alla intresserade se den nya designen växa fram allt eftersom olika tillämpningar blir klara.

Lansering planeras ske vecka 44.