Utbildningstext

Spara favorit 28 sep september 2016

Utbildningstext är samlingsnamnet på all text som beskriver kurser, program och ämnen. I de flesta fall ligger utbildningstexter i ATLAS där den hämtas till vår egen webb men även till andra sajter som till exempel studera.nu.

Bra utbildningstext plockar fram det som är viktigt för den presumtiva studenten. Den ger ett positivt avtryck, inspirerar och intresserar. Det är oerhört viktiga texter där vi ofta har litet utrymme att berätta varför vi är bättre än alternativen.

Utbildningsinformation har successivt gått från katalog till webb och finns nu enbart på webben. Men informationen syns inte bara på vår webb. För några år sedan lanserade studera.nu en ny sida där presumtiva studenter kan jämföra utbildningar från landets alla lärosäten. Det innebär att våra programbeskrivningar kan ligga sida vid sida med liknande program från till exempel Uppsalas eller Göteborgs universitet. Det finns också andra kommersiella sajter som hämtar information från studera.nu.

I menyn till höger hittar du Riktlinjerna, samt länk till ATLAS-manualen. Bra hjälpmedel när vi tar fram konkurrenskraftig utbildningstext. 

Bollplank och hjälp
På Kommunikationsavdelningen har vi avsatt resurser för att hjälpa till med program-, kurs- och ämnesbeskrivningar. När ni har skrivit en program- eller ämnesbeskrivning kan ni få feedback och förslag på hur texterna kan bli ännu bättre. Prioriterade utbildningstexter är fortfarande beskrivningar av våra grundutbildningsprogram, påbyggnadsutbildning och ämnesbeskrivningar arbetar vi med i mån av tid. 

Den här hjälpen gäller även internationella program. Däremot översätter vi inte en svensk text till engelska. I de fall får man ta hjälp av Kristina Söderström, översättare vid Mittuniversitetet. 

Kontaktperson på Kommunikation är Victoria Engholm.