10.3.1 Fortsatt anpassning av modellen

Spara favorit

 Huvuddelen av SUHF´s redovisningsmodell har införts vid Mittuniversitetet  2011 förutom avskrivningar och semesterlöneskuld.  från och med 2013 räknas stödverksamhetens andel av avskrivningar (på investeringar fr o m 2013) in i de gemensamma administrationskostnaderna. Kvar att tillföra är stödverksamhetens andel av semesterlöneskuld