Översättning

Spara favorit 19 dec december 2018

Behöver du som forskare hjälp med översättning hänvisar Kommunikationsavdelningen till externa leverantörer.

Vill du anlita en extern leverantör för översättningar eller språkgranskningar kan du till exempel kontakta:

http://proper-english.com/

https://www.native-translator.se/oeversaettning/oeversaettning-av-forskningsresultat.html

http://www.languagecraft.se/

https://www.snabboversattare.se/Akademiska-Engelska-Översättningar.htm

https://www.anglia.nu/

Språkservice vid kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen bistår med översättning inom ramen för OH när det gäller information som berör alla anställda men även prioriterad information för externa målgrupper. Exempel på det är beslut och styrdokument, nyheter om olyckor och driftsstörningar, anställningsvillkor, viktig information till alla anställda samt grundläggande extern information/nyheter på miun.se. 

Språkservice