Kommunikationsplanering/Rådgivning

Spara favorit 19 dec december 2018

Hör av dig till oss om du står inför en kommunikationsutmaning och vill diskutera idéer kring vad som behöver göras eller vilka möjligheter som finns.

Kan genomtänkt kommunikation göra din insats mer effektiv? Med planerad kommunikation ger du dina målgrupper bättre förutsättningar att exempelvis få rätt kunskap, större engagemang eller ökad förmåga till förändring.

Vi diskuterar vad du vill åstadkomma med kommunikationen, samt vad dina målgruppers behov och drivkrafter är. Du kan då välja de smartaste åtgärderna utifrån förutsättningarna. Vi hjälper till att utforma kommunikationsplanen, men du äger själv ansvaret för att driva och följa upp planen. Beroende på vilka aktiviteter vi kommit fram till kan kommunikationsavdelningen hjälpa till med produktion av exempelvis nyhetstext, grafisk formgivning av informationsmaterial, uppbyggnad av en webbsida m.m.

Kontakta oss genom Serviceportalen.