Forskarutbildning

Spara favorit 30 okt oktober 2017

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande.

FSCN forskning

Aktuella kurser för forskarstuderande

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande. Du hittar även erbjudanden från andra aktörer.

 Sports Tech

Handledarutbildning för utbildning på forskarnivå

Supervisor training for post-graduate education

  FSCN

Utbildning på forskarnivå HUV

Vid fakulteten finns cirka 100 forskarstuderande som är antagna i något av de 11 forskarutbildningsämnena.

FSCN forskning

Utbildning på forskarnivå NMT

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.