Kostnadsfri OA-publicering

Spara favorit 25 sep september 2019

Publicera öppet tillgängligt (OA) kostnadsfritt med medel från bibliotekets OA-fond eller via nationella biblioteksavtal med ett antal olika förlag.

Bibliotekets OA-fond

Biblioteket administrerar OA-fonden, som möjliggör kostnadsfri publicering för dig som är forskare och vill publicera Open Access. Fonden finansieras av de pengar som sparas in på det uppsagda avtalet med Elsevier. Läs mer om Elsevier-avtalet här.

 Så gör du för att få din publiceringsavgift betald av fonden:

  • Ansök när du fått ditt manuskript accepterat i en Open Access-publikation och innan du betalat fakturan. Maila till: publicering@miun.se

  • Publicerar du i en tidskrift skall den listas i DOAJ (Directory of Open Access journals).

  • Publicerar du en bok/bokkapitel skall förlaget listas i DOAB (Directory of Open Access books).

  • ”Corresponding author” måste vara affilierad till Mittuniversitetet i publikationen.

  • Om medel för publicering finns i extern finansiering av forskningsprojekt så ska dessa i första hand användas. Observera att det kan gå att söka medel för publicering under projekttiden eller t o m efter slutredovisning t ex hos Riksbankens Jubileumsfond.

  • Först till kvarn gäller. Erbjudandet gäller så länge biblioteket har dessa medel till förfogande.

  • Vi betalar max 30 000 SEK per publicering.

 

Publicera Open Access via nationella biblioteksavtal

Mittuniversitetets bibliotek ingår i olika nationella avtal som innefattar både licens- och författaravgifter (APC = article processing charge) med ett antal förlag. För dig som forskare innebär det att du kan publicera artiklar kostnadsfritt med öppen tillgång (OA). 

Översikt per förlag

Springer Compact – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt med öppen tillgång i någon av Springers drygt 1850 hybridtidskrifter. APC-kostnaden täcks av biblioteket.
Information om Springer Compact avtalet
Tidskrifter som ingår i Springer Compact avtalet

Springer Nature Fully OA – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt i rena OA-tidskrifter från förlaget. APC-kostnaden täcks av biblioteket.
Information om Springer Nature Fully OA avtalet

Taylor & Francis – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt med öppen tillgång i någon av förlagets drygt 2300 hybridtidskrifter. APC-kostnaden täcks av biblioteket.
Information om Taylor & Francis avtalet
Informationsfolder från Taylor & FrancisLyssna

Cambridge – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt i både hybrid- och rena OA-tidskrifter från förlaget. APC-kostnaden täcks av biblioteket.
Information om Cambridge avtalet

Oxford – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt med öppen tillgång i någon av förlagets 313 hybridtidskrifter. APC-kostnaden täcks av biblioteket.
Information från Oxford

De Gruyter – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt med öppen tillgång i hybridtidskrifter. APC-kostnaden täcks av biblioteket.
Information om De Gruyter avtalet

Frontiers – forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt med öppen tillgång och APC-kostnaden täcks av bibliotekets OA-fond om ingen annan finansiering finns.
Information om Frontiers avtalet

 

Rabatter på publiceringsavgifter

ACS-American Chemical Society erbjuder prenumerationsmedlemmar ett rabatterat fast pris på OA publicering i deras tidskrifter. Observera att det är författaren eller institutionen som själv måste begära att rabatterna dras av från kostnaden. Vänd dig till biblioteket vid eventuella frågor.
De Gruyter ger 30 % rabatt på publicering i förlagets rena OA-tidskrifter, faktureras författaren. Fakturan kan skickas vidare till biblioteket och medel från OA-fonden kan användas.

Elsevier – Nytt från juli 2019: forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt med öppen tillgång i hybridtidskrifter. Hela eller delar av APC-kostnaden kan täckas av bibliotekets OA-fond.

Om ni stöter på funderingar vid manushantering och fakturafrågor hör av er till oss: publicering@miun.se

 

Kontakta biblioteket

Bibliotekets forskningsnära tjänster

publicering@miun.se

Läs mer

Publicering