Publiceringsavtal via biblioteket

Spara favorit 8 jan januari 2019

Publicera öppet tillgängligt (OA) kostnadsfritt med medel från bibliotekets OA-fond eller i så kallade hybridtidskrifter via avtal med Springer och Taylor & Francis.

Bibliotekets OA-fond

Biblioteket administrerar OA-fonden, som möjliggör kostnadsfri publicering för dig som är forskare och vill publicera i OA-tidskrifter. Fonden finansieras av de pengar som sparas in på det uppsagda avtalet med Elsevier. Läs mer om Elsevier-avtalet här: http://openaccess.blogg.kb.se/bibsamkonsortiet/avtalet-for-bibsamkonsortiet-med-elsevier-upphor-fragor-och-svar/

 Så gör du för att få din publiceringsavgift betald av fonden:

  • Ansök när du fått en artikel accepterad i en Open Access-tidskrift och innan du betalat fakturan. Maila till: publicering@miun.se

  • Tidskriften du publicerar i ska listas i DOAJ (Directory of Open Access journals).

  • ”Corresponding author” måste vara affilierad till Mittuniversitetet i artikeln.

  • Om medel för publicering finns i extern finansiering av forskningsprojekt så ska dessa i första hand användas. Observera att det kan gå att söka medel för publicering under projekttiden eller t o m efter slutredovisning t ex hos Riksbankens Jubileumsfond.

  • Först till kvarn gäller. Erbjudandet gäller så länge biblioteket har dessa medel till förfogande.

  • Vi betalar max 30 000 SEK per publicering.

 

Avtal för hybridtidskrifter

Avtalet för Springer Compact innefattar både licens-och författaravgifter och innebär att forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt med öppen tillgång i någon av Springers drygt 1850 hybridtidskrifter. Avtalet tecknades av Bibsamkonsortiet, det trädde i kraft under senare delen av 2016 och löper på under hela 2019.

Med start 2018 har ett nytt liknande avtal tecknats av Bibsamkonsortiet med Taylor & Francis, vilket innebär att forskare vid Mittuniversitetet kan publicera sin forskning kostnadsfritt med öppen tillgång i någon av förlagets drygt 2300 hybridtidskrifter. Avtalet gäller fram till 2020.

Rabatter på publiceringsavgifter

ACS-American Chemical Society erbjuder prenumerationsmedlemmar ett rabatterat fast pris på OA publicering i deras tidskrifter. Observera att det är författaren eller institutionen som själv måste begära att rabatterna dras av från kostnaden. Vänd dig till biblioteket vid eventuella frågor.

Läs mer

Publicering

Kontakta biblioteket

FNT

Bibliotekets forskningsnära tjänster

publicering@miun.se