Aktuella kurser för forskarstuderande

Spara favorit 22 nov november 2018

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande. Du hittar även erbjudanden från andra aktörer.

Genväg till kurser för 

HUV   |    NMT   |   Övriga


Kurser , fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Informationen uppdateras löpande.
More information concerning each course will be published as soon as it becomes available.

 

Hösten 2018 

Kvantitativ metod grundkurs 7,5 hp
KursplanLyssna. Kursen går på halvfart på campus Östersund under veckorna 46 – 03, sLyssnachemaLyssna. Anmälan till Maria Evans senast 22 oktober.

Intersectional Perspectives on Work Life 7,5 hp
CourseplanLyssna . TimetableLyssna. Please apply no later than October 12 to Maria Evans

Advances in Tourism-related resources 7,5 hp
Course syllabusLyssna. Course informationLyssna. Application for participation and queries about the course should be addressed to responsible teachers Dimitri Ioannides and Sandra Wall-Reinius. Last day of application: August 31st 2018

Våren 2019

What is fair in work and Health 7,5 ECTS
Course syllabus.Lyssna Invitation and scheduleLyssna.
Course start 21 January 2019.
Apply no later than 2018-12-14 to Åsa Tjulin
.

Theory of social and cultural sciences (Vetenskapsteori) 7,5 hp
Course syllabusLyssna. Course start 17 January 2019 13.15-16.00 on Campus Sundsvall. On this occasion the dates for the following four mandatory seminars will decided.
Course responsible Roland Anrup. Please apply no later than 21 December to Maria Evans.

Advances in Tourism management 7,5 hp
Course syllabusLyssna. Invitation and Schedule.Lyssna
Course start april 2019
Apply no later than 15th of March to Matthias Fuchs.

Kvalitativ metod 7,5 hp
v. 13-22

Fördjupningskurs i kvantitativ metod 7,5 hp
v.13-22

 

Kurser , fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Obligatoriska kurser.  länk

PhD course in Surface Chemistry on Mid Sweden University, week 41 2018, register here

 

Kurser vid andra lärosäten  

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, välkomnar ansökningar till följande kurser:

- Statistiska metoder med SPSS, 7,5 hp

- Intersektionalitet i och utanför skolan. Teoretiska och metodologiska perspektiv kring flerspråkighet, kultur och identitet, 7,5 hp

- Deltagarbaserad aktionsforskning (PAR), 7,5 hp

- Informationssökning och vetenskaplig kommunikation, 3 hp

Kursplaner och schema för kurserna 

Anmälan görs digitalt via webbsidan för forskarutbildningskurser, VT 2019.
Ansökan ska vara inne senast den 4 november