Aktuella kurser för forskarstuderande

Spara favorit Skriv ut 7 sep september 2017

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande. Du hittar även erbjudande från andra aktörer.

Genväg till kurser för 

HUV   |    NMT   |   Övriga


Kurser , fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Informationen uppdateras löpande.
More information concerning each course will be published as soon as it becomes available.

Hösten 2017   

Advances in tourism consumer behaviour, 7,5 hp
Course planLyssna. This course aims to provide perspectives that address the fragmentation of consumer behaviour in tourism as well as address proposed future research agendas.  The course considers both behavioural and attitudinal aspects of tourists as consumers as well as tourists's mobility preferences. The focus is on societal changes, context and concepts of consumer behaviour in tourism.
The course is offered in two blocks and takes place at the Department of Tourism Studies and Geography at Mid Sweden University (Campus Östersund, Sweden) and is scheduled for:

  • 12-15th of September 2017
  • 28-30th of November 2017

In order to register for the course please contact Maria Evans. Deadline to register is 1st of August 2017. For further information about the course schedule and content, please contact the course coordinator, Associate professor Maria Lexhagen.

Innovative Applications of Research and Science 4,5 credits
Course invitationLyssna. Applications by May 15 to fyrklovern.doktorand@kau.se

When research goes wrong 7,5 hp
Course plan.Lyssna this course prepares PhD students to become better researchers by understanding and challenging the hidden ideologies and risks with current research practice. This critical exploration is conducted through several different scientific disciplines and traditions. This course includes lecturers from a wide range of scientific disciplines.     
Course scheduleLyssna. Course responsible: Daniel Laven
Please register no later than September 8 by email to Maria Evans.

Ethics in Social Sicence 7,5 hp
KursplanLyssna. SchemaLyssna.
Kursansvarig Erna Danielsson. Anmälan till Maria Evans senast 8 september.

Kvantitativa metoder 7,5 hp
KursplanLyssna.
Schema (preliminärt): Föreläsningar: 14/11, 21/11, 28/11, 5/12 och 19/12 mellan kl. 11-13 på Campus Östersund.
Kursansvarig: Lars-Anders Byberg. Anmälningar senast 31 oktober till Maria Evans.

Metoder för kvalitativ innehållsanalys 7,5 hp
KursplanLyssna.
Schema (preliminärt): 21-23 november. Examination i december 2017.
Kursansvarig: Siv Söderberg. Anmälningar senast 31 oktober till Maria Evans. Kursen kommer ges på svenska 2017.

Kurser , fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Obligatoriska kurser.  länk

Kurser vid andra lärosäten  

Tvärvetenskaplig doktorandkurs på distans: Äldre texters förmedling, 7,5 hp, senhösten 2017
Doktorandkursen ”Äldre texters förmedling” ger en introduktion till själva förmedlingen av äldre texter: bokhistoria, västerländsk skriftutveckling och vetenskaplig textutgivning från antiken till modern tid inom klassiska och moderna språk. Kursen ges online på halvfart med start vecka 45. Kurskoden är HUFX001.

http://www.ht.lu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/
Anmälan senast den 25 september via mejl direkt till
britt.dahlman@ctr.lu.se eller elisabet.goransson@ctr.lu.se

 

                                Kvantitativ metod I 7,5 hp