Aktuella kurser för forskarstuderande

Spara favorit 31 jan januari 2018

Mittuniversitetet erbjuder följande aktuella kurser för forskarstuderande. Du hittar även erbjudande från andra aktörer.

Genväg till kurser för 

HUV   |    NMT   |   Övriga


Kurser , fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Informationen uppdateras löpande.
More information concerning each course will be published as soon as it becomes available.

Hösten 2017   

Teori och praktik inom idrottsvetenskap med specifik fokus på uthållighetsprestation och omgivningsfysiologi 7,5 hp
Kursplan.Lyssna Schema.Lyssna Frågor och anmälningar till kursansvarig Marko Laaksonen.

Organisation och krishantering 7,5 hp
Kursplan.Lyssna KursuLyssnappläggLyssna. Schema och praktisk informationLyssna.
Anmälan skickas senast 6 november till kursansvarig Erna Danielsson.

Våren 2018

Socialt arbete; Klass, Etnicitet, Genus och Makt 7,5hp
KursplanLyssna. Kursen är en intensivkurs med 4 dagars obligatorisk närvaro i Östersund i 22-25 januari. 22/1 börjar kursen 14.15 så att kursdeltagarna hinner fram till Östersund, övriga dagar pågår kursen 8,15-17.00. Anmälan med namn, lärosäte, personnummer och epost skickas senast 31/12 2017 till Anna-Lena Suorra (010-1428399). Övriga frågor om kursen besvaras av kursansvarig Masoud Kamali (010-1428934)

Vetenskapsteori 7,5 hp
KursplanLyssna. Kursen i Vetenskapsteori ges i form av seminarier vid Campus Sundsvall med start tisdagen den 23/1 klockan 13.15. Seminarietillfällen läggs därefter ut tisdagar under en tioveckorsperiod till slutet av mars. Kursansvarig: Roland Anrup. Anmälan skickas senast 12 januari till Maria Evans.

Health Sciences 7,5 hp
Course invitationLyssna. Course application no later than March13 March to course responsible Mats Jong.

Kvalitativ metod I (grundkurs) 7,5 hp
KursplanLyssna. Kursen startar v. 11 med tre dagars obligatorisk samling på Campus Sundsvall. Sedan fortsätter kursen till v. 24 med lärandeaktiviteter via webplattformen Moodle. Kursen ges på svenska/engelska utifrån deltagarnas behov.
Kursansvarig: Marie Häggström. Anmälan senast 1 mars till Maria Evans.

Hösten 2018 

 

Forskningsetik 7,5 hp

Vetenskapligt skrivande 7,5 hp

Kvantiatiativ metod grundkurs 7,5 hp

Intersektionella perspektiv på arbetsliv 7,5 hp

 

Kurser , fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Obligatoriska kurser.  länk

 

Kurser vid andra lärosäten  

Två kurser ges under VT18 ges av Humanistiska fakultetens forskarskola vid Stockholms universitet.. Kurserna är avgiftsfria och kan sökas av alla som är antagna till en forskarutbildning, oavsett lärosäte:
The Idea of Race - Origin and Use (7,5 ECTS)

Cultural Studies of Production (10 ECTS)

 Mer information om forskarskolan och antagningsprocess finns på hemsidan.

 

 

                Vetenskapligt skrivande 7,5 hp