Steering documents

Steering documents

Here, you will find Mid Sweden University´s main rules and steering documents.

Campus Sundsvall

Tillgodoräknanden

Mittuniversitetets tillgodoräknandeordning innehåller regler gällande såväl studentens rättssäkerhet som universitetets myndighetsansva...

Risk- och krishanteringsprogrammet

Planera, utforma, organisation och ansvarsfördelning

Strategier, planer, regler, handläggningsordning och policies för styrning, organisation och ansvarsfördelning på övergripande nivå.

Medarbetare

Vägledning och mallar för styrdokument

Här finner du vägledning för strategi, policy, regler, plan och handläggningsordning.

Sveriges Rikes Lag

Rixlex

Sök lagar och författningar i Rixlex.

Genusvetenskap, genrebild, ojämlikhet

Kommunikation

Här finns kommunikationspolicy, språkpolicy och Mittuniversitetets grafiska profil, samt övergripande planer för studentrekrytering, forskningskommunikat...

Anställa personal

Regler och handläggningsordningar som gäller vid anställning av personal.