Chefsforum

Spara favorit 21 nov november 2016
Studenter, Sundsvall, utomhus
Nästa Chefsforum äger rum i Östersund 22 oktober 2018.

Chefsforum genomförs fyra gånger per år.

 Till mötet som hålls av rektor kallas:
 chefer med personalansvar samt representanter för Studentkårerna.

I god tid innan mötet mejlas en aktuell agenda. 

Anmäl din närvaro till Chefsforum via formuläret nedan.

 

Läs mer

För chefer