Chefsforum

Spara favorit 21 nov november 2016
Nästa Chefsforum äger rum i Sundsvall den 14 december.

Fyra gånger per år genomförs Chefsforum.

 Till mötet som hålls av rektor kallas prorektor, vice rektorer, förvaltningschef, rektorsråd, överbibliotekarie, dekaner, vicedekaner, avdelningschefer inom akademi och förvaltning, bibliotekschefer, centrumledare, kanslichefer, samordnare för kanslierna samt representanter för studentkårerna.

I god tid innan mötet mejlas en aktuell agenda. 

Anmäl din närvaro till Chefsforum senast xx via nedanstående formulär (glöm inte att klicka på Skicka). Formuläret stängt - skicka mejl till Lena Stenmark.

OBS! Boende och resa bokas och betalas av respektive enhet när mötet hålls på campusort.

Läs mer

För chefer

Mötesdatum

Mötesdatum 2017:
14 december 0102 Sundsvall