Chefsforum

Spara favorit 21 nov november 2016
Nästa Chefsforum äger rum i Östersund den 19 mars 2018.

Chefsforum genomförs fyra gånger per år.

 Till mötet som hålls av rektor kallas:
 chefer med personalansvar samt representanter för Studentkårerna.

I god tid innan mötet mejlas en aktuell agenda. 

Anmäl din närvaro till Chefsforum via formuläret nedan.
Formuläret är nu stängt, hör av dig till Lena Stenmark

OBS! Boende och resa bokas och betalas av respektive enhet när mötet hålls på campusort.

Läs mer

För chefer

Mötesdatum

Mötesdatum 2018:
19 mars, G1351 Ösd
3-4 maj, C312 Svl
25 okt, G1351 Ösd
5 dec, R106 Svl