Seminarium 5 – Forskningsmiljöers möjlighetsvillkor

Spara favorit 6 jul juli 2018

Seminarium 5 den 2 december kl. 10.15–12.30 i Östersund är inställt på grund av för få anmälda.

Det inställda seminariet skulle haft följande upplägg:

Temat är Forskningsmiljöers möjlighetsvillkor och under den rubriken vill vi diskutera begrepp som goda och/eller excellenta forskningsmiljöer, kreativitet, infrastruktur, konkurrens, homogenitet, kollegialitet, spets och bredd, föreställningar om betydelsen av miljöns storlek, akademisk frihet och utvärdering etc. Istället för att försöka neutralisera interna spänningar och motsättningar i en gemensam värdegrund, som då enbart kan uttrycka sådant vi kan enas om, vill vi istället uppmuntra till ett tänkande arbete som kan innebära att man vrider och vänder på frågorna.

Talare ett är hedersdoktor Professor Claudia Mitchell. Claudia Mitchell är verksam vid McGill University, Montreal, Kanada och som ”honorary professor” vid University of KwaZulu-Natal, Durban, Sydafrika. Hon driver forskningsprojekt med fokus på social förändring, läraridentitet samt ungdomskultur, genus och AIDS-prevention och hon har varit rådgivare åt bland andra UNESCO och UNICEF.

Talare två är Jan Gulliksen, professor i Människa–datorinteraktion på Kungliga tekniska högskolan, dekan för Skolan för datavetenskap och kommunikation på KTH.  Sedan 2012 är Jan Gulliksen ordförande i den digitaliseringskommission som it-minister Anna-Karin Hatt tillsatt och i september 2012 erhöll han även titeln "Sveriges Digitala champion" från Sveriges regering.

Efter talarna följer en paneldiskussion som leds av Professor Katarina L Gidlund där seminariets tema kommer att beröras utifrån perspektivet ”vi som arbetar med forskning” på olika sätt. Panelen är därför sammansatt av representanter för nödvändiga delar i en forskningsmiljö:

  • Kajsa Falasca, forskare och deltagare i Mittuniversitetets meriteringsprogram för framtidens forskningsledare
  • Kicki Strandh, kommunikationschef
  • Ulf Jennehag, forskare och deltagare i Mittuniversitetets meriteringsprogram för framtidens forskningsledare
  • Maria Torstensson, handläggare med ansvarsområde forskningsfrågor
  • Jörgen Sparf, forskare och deltagare i Mittuniversitetets meriteringsprogram för framtidens forskningsledare
  • Roald von Schoultz, ekonomichef

Program

10.15–10.20     Kort introduktion

10.20–11.00     Claudia Mitchell – The team is the theme: Building multidisciplinary and international collaborative research teams

11.00–11.40     Jan Gulliksen – Digitaliseringsforskning i digitaliseringssamhället: Utmaningar och möjligheter att parallellt bygga starka forskningsmiljöer med samhällsengagemang och vetenskaplig kvalitet och olika nödvändiga val som följer av det.

11.40–11.45  Utdelning av lunchmacka och panelen tar plats på scenen

12.30     Panelsamtal (se deltagare ovan)