Utvärdering - projektmodellen

Spara favorit 5 feb februari 2018

Utvärdering - tyck till om projektmodellen

Anser du att riktlinjerna för utvecklingsprojekt är tillräckligt tydliga som vägledning och stöd när ett projekt ska genomföras?

Fungerade mallarna bra?