Projektstöd för interna projekt - FAQ

Spara favorit 23 jan januari 2018

Checklistor och verktyg för projektmodellens olika steg

Idé och behov

Mallar 

ProjektinitiativLyssna

Mall förstudierapportLyssna

Checklistor

Checklista förstudieLyssna

Vägledningen för behovsdriven utveckling

Förberedelse

Mallar

ProjektplanLyssna

Projektplan (light)Lyssna

 

Checklistor

Checklista för beställareLyssna

Checklista för projektledareLyssna

Checklista för intern kommunikation av projektLyssna

Genomförande

Mall

StatusrapportLyssna

Verktyg

Att göra-lista (xlsx)

Aktivitetsplan (xlsx)

Skriv "a" i kolumnen för utfört så blir det en "bock"

Tips och hjälpmedel för projektmöten Lyssna

Överlämnande och avslut

Mall

Slutrapport Lyssna

Checklista

Checklista för överlämningLyssna

Nyttorealisering

Nyttorealisering är inte en fristående process utan syr ihop verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser för att samverka mot det gemensamma målet att realisera den förändring man föresatt sig. Det är ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar som ska genomföras. För ytterligare information se riktlinjerna för styrning av interna projekt.

Processen för nyttorealisering kommer att preciseras framöver i det fortsatta arbetet med att utveckla projektmodellen.  

Övriga tips och råd

Inför systembyte

Ekonomistyrningsverkets checklista vid systembyteLyssna

50
6