Påverka kommande kommunikationslösning – telefoni

Spara favorit 8 jan januari 2019

Var med och påverka inför kommande upphandling. Dina synpunkter är viktiga! Formuläret är öppet till och med den 15 februari 2019.

1. Anser du att riktlinjer och rutiner kring telefonin idag är tillräckligt tydliga för att veta vad som gäller?

2. Hur väl matchar utbudet av olika enheter (konferens-, bords-, mobiltelefoner osv.) ditt/era behov idag?

(Välj ett svarsalternativ där 4 betyder bra och 1 betyder dåligt)

3. Idag har Mittuniversitetet ett antal olika mötestjänster (ex. Skype och telefonimötestjänst). Hur väl uppfyller de tjänsterna dina/era behov?

(Välj ett svarsalternativ där 4 betyder bra och 1 betyder dåligt)