Jag skulle vilja börja med Zoom i undervisning redan nu under hösten.

Spara favorit

Projektets styrgrupp avråder från att börja använda Zoom innan vårterminen 2019. Detta beroende dels på att Miuns driftsmiljö inte är färdig, dels att ingen teknisk eller användarsupport kommer att erbjudas under hösten. Projektet planerar en pilot under oktober och vill ha några kurser som deltar och testar både den tekniska lösningen och arbetsmodeller. Kontakta projektledningen om du är intresserad att delta.