Jag använder många inspelningar av föreläsningar i min undervisning. De finns idag i Adobe Connect som snart ska släckas ner. Hur ska de flyttas till Zoom?

Spara favorit

I Zoom sparas inga inspelningar som det gjordes i Adobe Connect. I och med övergången till Zoom kommer allt videomaterial att samlas i Miun-Play. Zoom-projektet kommer att sätta upp en migreringstjänst som kommer hjälpa till att flytta material från Adobe Connect till Miun-Play. Vi kommer så snart det är möjligt att kontakta lärare som får lista de inspelningar som ska kopieras över till Miun-Play. I samband med kopieringen kommer materialet märkas upp med metadata för att möjliggöra bättre sökning, gallring och arkivering.